Alveolær ventilasjon

Lungeventilasjon og alveolær ventilasjon under hvile. Under hvileforhold er pustefrekvensen (f) ca. Ventilasjon i hvile=tidevolum x pustefrekvens.

Tideventilasjon er (alveolær ventilasjon + dødrom ventilasjon). Diafragma står for 60- av ventilasjonen, og når den kontraherer. Hvis vi puster inn så dypt og fort at det alveolære pOøker, påvirkes . Når vi i det følgende snakker om dødrom, er det i betydningen fysiologisk dødrom.

Alveolær ventilasjon = det respiratoriske minuttvolum som representerer frisk . Ventilasjon er transport av luft inn og ut av lungene. Et åndedrett består av innånding (inspirasjon) og utånding (ekspirasjon). Lungene er pusteorganene våre, og i den første artikkelen om disse organene får du et innblikk i hvordan lungene og respirasjonssystemet er . V/Q, som beskriver ratioen alveolær ventilasjon/perfusjon i ulike deler av lungen),.

VAPS tilpasser alveolær ventilasjon på en intelligent måte ved å ta hensyn til anatomisk dødrom for å ventilere pasienten mer effektivt. Alveolær dødrom, spesifikt, er fraværet av tilstrekkelig ventilasjon av alveolene, eller gassutvekslingskonstruksjoner, i en gitt del av lungen. Lunge alveolær ventilasjon opprettholder en viss ialtrykket. Det konstante trykk av oksygen og karbondioksyd som kreves for diffusjon av . Trykk kontrollert ventilasjon årsaker til inadekvat ventilasjon og løsninger. Alveolær hypoventilasjon er definert som dårlig ventilasjon fører hyperkapni Som kan føre til hypoventilasjon syndromer er: Sentral alveolær hypoventilasjon . Alveolære ventilasjon volumet av luft som går inn i alveolene deltakerne utveksler gass er den viktigste variabel i den gassutveksling.

Dette kan skyldes sviktende alveolær ventilasjon, ubalanse mellom ventilasjon og perfusjon, shunt eller diffusjonsforstyrrelser. Derfor er det klart at en økning i minuttventilasjon ved et tidevolum bør ikke . Av nettopp matchende alveolær ventilasjon med Lungeperfusjon , kan luftveiene mest effektivt absorbere oksygen og utvise karbondioksid. Redusert alveolær ventilasjon – er et resultat av reduksjon i minuttventilasjon eller øke dead space ventilasjon. Høyere enn hos voksne: ▫ Closing volume (CV) (i ml).

Den totale mengden av luft som ventileres alveolene, kalles alveolær ventilasjon. COer direkte proporsjonal med COproduksjonen og omvendt proporsjonal med den alveolære ventilasjon.