Bilgodtgjørelse 2015

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av . Inntill 0km, 6 9 0 0 10. Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse). Statens satser for bruk av egen bil 20– innland. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser. Inntil 20har statens satser for yrkeskjøring tilsvart de skattefrie satsene.

Dette ble det en endring på i 20ved at kroner er det skattefrie . Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes. Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser . Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse bør både lønnsmottakere og næringsdrivende kjenne til. Kilometergodtgjørelse opptjent i 201 utbetalt i 2016. Det har vært mye usikkerhet rundt hvordan bilgodtgjørelse som er opptjent i 201 men . Stortinget har nå vedtatt skattefrie satser for bilgodtgjørelse som er lavere enn statens satser.

KJØREBOK – REISEREGNING – BILGODTGJØRELSE. Ansattes navn, Eventuelle utgifter til parkering, . Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil. Men i den nye a-meldingen (fra 2015) så rapporteres dette som to forskjellige poster. Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert.

Permanent lenke Sendt inn av Hans-Kristian november, 20- 10:32. Skjema for utlegg er uendret i forhold til 2015. Kjøregodtgjørelse kan være lønnsomt dersom du bruker privatbilen i jobb. Det viser smartepengers gjennomgang av reglene. Oppdaterte satser for arbeidsgiveravgift, bilgodtgjørelse, diett m. Bilgodtgjørelse etter statens satser, gjelder fra 01.

Satsen i 20var til sammenligning kr pr km for de første 10. Tidligere var skattefri sats for bilgodtgjørelse og statens satser . Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) for å dekke utgifter når den ansatte bruker privat bil til yrkes- eller tjenestereiser. I et nyhetsbrev på Altinn opplyses det at bilgodtgjørelse som utbetales i 20som gjelder kjøring i 20skal følge skattereglene og satsene for . Kilometersatsen for kjøring i utlandet er den samme som kilometersatsen for kjøring innenlands inntil 0kilometer i kalenderåret.

Når den ansatte har fått tillatelse til å benytte egen bil på tjenestereise til utlandet betales bilgodtgjørelse utbetales med høy kilometeresats uansett . Mange stikker hodet i sanden og vil ikke helt vite hva det . Skattedirektoratets forskuddssatser for kilometergodtgjørelse for 20fremgikk av. Trekkfri bilgodtgjørelse for bruk av elbil skal innberettes i kode 712. Bilgodtgjørelse, Sum km, Sats, Beløp NOK, Ktonr.

Satsen for nattillegg er kr 4pr natt fra 2015. Bilgodtgjørelse kan utbetales med følgende .