Bilgodtgjørelse

Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det helt vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av . Delingsøkonomi – rapport fra Skattedirektoratet.

Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes. Skattefri sats for bilgodtgjørelse i 20reduseres, mens kilometergodtgjørelse etter statens satser forblir de samme som i 2016. Satsene i statens reiseregulativ endres ikke til neste år, men det gjør den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse.

For de som velger å bruke Skattedirektoratets satser, fungerer skattefri bilgodtgjørelse på samme måte som tidligere.

Selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse, er det mest vanlige likevel bilgodtgjørelse som utbetales iht. Kjører du egen bil eller annet framkomstmiddel i jobben eller næringa? Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen . Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser . Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, blir behandlet som lønn.

Men hva hvis du ikke bruker bilen så mye som godtgjørelsen . Hvordan registrere bilgodtgjørelse i lønnssystemet – tilpasset nye regler fra 2016. Skattefri bilgodtgjørelse i 20er vedtatt å være NOK for yrkeskjøring inntil 0km. Differansen på NOK 30(NOK i Tromsø) skal anses som en . En av de største nyhetene på skatteområdet for 20var at statens sats for bilgodtgjørelse og skattefri bilgodtgjørelse skilte lag.

Dersom du bruker din egen private bil i jobbsammenheng, har du krav på godtgjørelse. Hvor mye har du krav på i godtgjørelse og hva er det . Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling av bilgodtgjørelse. Av forenklingshensyn gjelder satsen for kjøring over 10. Tilleggene til bilgodtgjørelse videreføres . Statens sats for bilgodtgjørelse og skattefri bilgodtgjørelse skilte lag pr 01.

Skattefri andel av godtgjørelsen for yrkeskjøring med . KJØREBOK – REISEREGNING – BILGODTGJØRELSE.