Brosjyre mal

Brosjyre; Wor Word Online Mal Brosjyre; Wor Word Online. Tilpass dette dokumentet med egne bilder og tekst for å lage en enkel brosjyre. Vi har laget en mal for en brosjyre som er laget for et A4-ark som . Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde).

Oppsummering av den viktigste informasjonen i brosjyren. Hvis du har tenkt å foreta periodiske endringer i den tilpassede brosjyre, lagre det som en mal ved å gå til Start -knappen og velge Lagre som. I Microsoft Publiser finnes det en mal for og lage brosjyrer. En av disse malene er en delt brosjyre som er tilpasset A4. Flere illustrasjonsbilder finner du i sykehusets bildebase.

Du kan spare mye tid ved å laste ned en brosjyre mal. Etter du laste ned malen , trenger du bare å skrive inn detaljene du vil ha med i brosjyren.

Velg denne papirtypen hvis du vil ha en spesiell brosjyre som føles god og solid både å se og ta på. Enkelt å laste ned mal og arbeide med i photoshop. Finnes det noen mal for brosjyrer i pages (versjon)? Last ned grunnmal for liggende A4-brosjyre i InDesign CS samt eksempler i pdf- og InDesign CS5-format med lavoppløselige bilder (ikke egnet for trykk). Vi har god erfaring med å sette opp brosjyremaler i Word.

Kanskje har du allerede en brosjyremal i InDesign-format som du ønsker gjort om til en funks. Du kan opprette mange forskjellige typer folder for brosjyren, vil disse . Utdanningsforbundet har utarbeidet ett sett med brosjyremaler som skal benyttes ved produksjon av trykksaker. Lage en brosjyre med Word er ideell for lav-kost prosjekter, for eksempel en.

Vær oppmerksom på de papirstørrelsen når du velger en brosjyre mal.