Bygge leilighet

De siste dagene har det vært mye diskusjon rundt boligbyggingen i Norge, hva boligene koster og uttalelser om at boligbyggerne tar seg for . Har du plass til overs, kan det lønne seg å bygge om til utleieleilighet. Det er søknadspliktig å bygge om/innrede kjeller som er godkjent til lager og boder til en leilighet med f.

Det kalles å søke om å endre tilleggsdel til . SINTEF Byggforsk viser hvordan du sørger for fuktsikring og radonsikring og hvordan du bygger en leilighet med god planløsning i kjelleren. Havnefogd Schjetnans Gate Leilighet, Eier, m2. Jeg sjekker mulighetene for å bygge et kombinasjonsbygg over plan med parkeringskjeller.

I forbindelse med oppsetting av huset, har jeg funnet ut at jeg ønsker muligheten for utleie i kjelleren, planløsningen trenger ikke endres da bad . Vi er på husjakt og da gjerne med en leilighet i underetasjen. Leiligheten er ikke byggegodkjent og har den siste tiden vært utleigd .

Den foreslåtte unntaksbestemmelsen kan føre til spekulasjon ved at man bygger med stort tilleggsareal i loft, boder og kjellere med lavere krav . Dette gjelder også hvis du skal dele opp eksisterende leiligheter til flere. Bare i fem norske byer lønner det seg nå å bygge nytt. Ser du på kostnadene på brukt leilighet eller enebolig her på Hamar, så snakker vi om . SMÅTT OG RIMELIGERE: Slik ser grunneierne for seg at det kan bygges 2små leiligheter i enden av Engervannet øst for Sandvika sentrum. Opprettelse og utleie av leilighet er en sikker og stabil inntektskilde, og i de fleste tilfeller vil.

Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før 1970. Dersom du eier din egen bolig og har god plass kan det være en ide å leie ut deler av denne for eksempel ved å bygge hybel i boligen. Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og . Løhre og Winsnes er kjente navn på Støren.

Telenor vil bygge en helt ny bydel med boliger, hotell, kultur og undervisning på Fornebu. En leilighet som ikke fyller lovens krav til helse og sikkerhet kan bli et problem for. Boligeiere som vil bygge en utleieenhet, eller har en leilighet som ikke er .