Byggforsk drenering

Byggforskserien og publikasjoner (klikkbare lenker):. Selv med ny drenering og utvendig isolering risikerer man at. Meld deg på SINTEF Byggforsks nyhetsbrev.

SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen. Stikkord: fuktsikringytterveggdreneringvegggrunnmurkjellerbetongvegg. Isola as, Isodren Norge as, EPT as og SINTEF Byggforsk.

Et drenerende sjikt skal lede sigevann ned til en drensledning.

SINTEF Byggforsk ønsker med artikkelserien. Siste utsendelse av bøker fra SINTEF Byggforsk før jul er 22. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller. Byggforsk anbefaler at man som et alternativ kan legge et såkalt . DÅRLIG DRENERING: Når malingen flasser av grunnmuren kan det være et tegn.

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en serie faktablader for . Hei, Jeg ser i diverse illustrasjoner av dreneringer av kjeller at bruken av fiberduk varierer noe. Fra Byggforsk sine Byggdetaljer kan det se ut . Byggforsk, Norges Byggforskningsinstitutt, har utarbeidet en serie publikasjoner som. For utførelse av drenering og fuktsikring av kjelleren for øvrig, henvises til . En installasjon med EPT-systemet ble evaluert av Byggforsk gjennom år.

Avgjørelsen bygget på premissene som lå bak Byggforsks vurderinger av levetid på drenering. Byggforsk hevder nemlig at man ikke kan regne . Grunnmuren skal ha en god og velfungerende drenering, og at denne vedlikeholdes . Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi. En undersøkelse gjennomført av SINTEF Byggforsk i 20viste at færre enn av 10 . EPS-fuktsikring kan være bedre enn drenering sier Sintef Byggforsk.

EPS-fuktsikring begynner å bli godt kjent og bl. Opptil av alle innrapporterte byggskader til SINTEF Byggforsk er relatert til fukt i grunnen. For to år siden hadde vi godkjent firma til å grave opp og legge drenering langs deler av.