Dokumentasjon elektrisk anlegg

Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Når du har fått utført arbeider på ditt elektriske anlegg, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet. Det kan også være kjekt å ha hvis det skal bli gjort ytterligere forandringer på el-anlegget.

Installatøren kan derfor bruke dokumentasjonen for å . En lite kjent bestemmelse pålegger boligeiere å kunne dokumentere arbeid utført på det elektriske anlegget. Vi har nylig kjøpt oss nytt hus, dette ble bygget i 2006. Eieren skal oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget.

Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på det elektriske . Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Eiere av anlegget har plikt til å oppbevare oppdatert dokumentasjon av anlegget. Norske el-anlegg blant de svakeste i Europa.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) setter krav til at alle installasjoner skal dokumenteres. Elektroentreprenøren skal ved sluttføring av anlegget .