Drenering taknedløp

Hva jeg ville gjort i ditt tilfelle (hvis det ikke lar seg endre på nå) er å passe på at du har virkelig gode rister og løvsamlere ved taknedløp slik at . Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller. Vann fra taknedløp er også en årsak til fuktskader i kjeller.

Grunnmuren på de fleste hus er gravd ned i terrenget, helt eller delvis. Mange har taknedløp som fører rett ned i bakken ved grunnmuren. Vann fra taknedløp overstiger kapasiteten for en vanlig.

Vann fra taknedløp kan være en vanlig årsak til fuktskader.

Frakobling av taknedløp betyr at takvannet ledes ut. Ny drenering er viktig for innemiljøet og øker verdien på boligen din. Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering. Vann fra taknedløp må man lede bort fra bygningen.

Et drenerende sjikt skal lede sigevann ned til en drensledning. Du må påse at utløp av drenering ikke fører til ulempe for omgivelsene. Vann fra taknedløp skal disponeres på egen grunn, og helst ledes bort fra husveggen.

Da bør du spørre megleren disse spørsmålene om drenering av hus. Dreneringsrøret kobles til kommunens vannavløp.

Husk at tilkobling til kommunens vannavløp krever tillatelse. Drenering av denne typen går i korthet ut på . Wavin drensrør rundt grunnmuren er en billig forsikring mot en. Taknedløp må ikke kobles inn på drens- rørene. Drenering av plate på mark inkluderer ogå isolering, fukt- og radonsikring.

Taknedløp bør man også være oppmerksom på, de avsluttes ofte for høyt over . Anleggsgartner,Maskinentreprenør,Vann avløp,Drenering Oppgravingen ved taknedløp, Ta opp noe belegningsstein (inntil m2).