Fdv dokumentasjon

En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner . I byggebransjen ser det ut til å ha utbredt seg en oppfatning om at man må ha FDV-dokumentasjon på det meste som bygges; smått som stort. Mange eksisterende bygninger har imidlertid mangelfull dokumentasjon av.

Ansvar for at FDV-dokumentasjon skal leveres er de ansvarlige aktørene på . Dette bladet gir eksempel på innhold og innholdsfortegnelse i en FDV-dokumentasjon, en dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av våtrommet og . Store deler av byggebransjen har fått en feilaktig oppfatning av at alle produkter har et lov- eller forskriftskrav til FDV-dokumentasjon. Furu utforinger limtre – Produktgruppe 9340.

Norsk Wavin AS, Karihaugveien 8 10Oslo, Tlf. Fyll inn opplysninger for ny dokumentasjon eller angi referansekode til. Referansekoden til en eksisterende FDV-dokumentasjon. STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE. Styrkesortert konstruksjonsvirke er trevirke . TRYKKIMPREGNERT IKKE BÆRENDE TRELAST AV FURU.

Trykkimpregnert ikke-bærende trelast av . TRYKKIMPREGNERT STYRKESORTERT KONSTRUKSJONSVIRKE AV HELTRE.

Kledningsbord omhandlet av denne FDV’èn er ikke ment å benyttes uten overflatebehandling, og kan leveres overflatebehandlet fra fabrikk. Levetiden/brukstiden på våre vinduer og vindusdører avhenger mye av de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt . MA rør og deler er laget i støpejern, et materiale som normalt sett ikke krever vedlikehold. Materialet er 1 gjenvinnbart og andelen . Rektangulær utvendig kledning, ubehandlet. FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD august 06.

Produktbeskrivelse Varmeavgivningsplaten er produsert i ren aluminium, og det lages spor for gulvvarmerør. Produktet brukes i trebjelkelag, spaltegulv, . Itech AS har utarbeidet FDV – dokumentasjon for tekniske byggfag og. Ved utarbeidelse av FDV har vi ingen ”egen” norm, men benytter oss av de normer og . Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS.

For at eiendommen skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes optimalt må man ha korrekt og lett tilgjengelig dokumentasjon og gode driftsrutiner. Her kan du laste ned FDV-dokumentasjon for våre ulike taksteinstyper i betong og tegl. Felles FDV dokumentasjon for vindu, balkongdør, skyvedør og ytterdør.

Forvaltning, Drift og Vedlikehold forkortes med FDV. FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale leveti . Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av .