Fettutskiller

BufretLignendeIfølge NS-EN 1825-er det tre metoder for dimensjonering av fettutskillere: ACO dimensioneringsverktøy for fettutskillere tilbyr flere ulike måter å beregne . Formål; Hjemmelsgrunnlag; Definisjoner; Virksomheter som skal ha fettutskiller; Vannkvalitetskrav; Registrering av fettutskiller; Tekniske krav til . Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller.

Dette for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha . Basal fettutskiller benyttes for å hindre fettholdig avløpsvann på ledningsnettet. Basal fettutskiller leveres med kjegle eller topplate og et kumlokk.

Ragn-Sells tar hånd om tømming og rengjøring av din fettutskiller, lokale forskrifter følges. Vi tilbyr et sortiment av fettutskillere til fordelaktige priser, produsert i er gjennomtestet materiale. Programmet inneholder alle komponenter som kreves, for å . En fettutskiller separerer fett fra prosess- og avløpsvann. Virksomheter som produserer fettholdig spillvann er forpliktet til å installere en fettutskiller.

En fettutskiller trenger systematisk vedlikehold for å sikre en problemfri driftsfunksjon, unngå generell lukt og hindre tilførsel av fett til det kommunale lednings-. Avsender: Firma: Avdeling: Ansvarlig: Gate.

Fettutskilleren separerer vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvannet. Standard sortering, Sorter etter popularitet, Sorter etter . Betorens Fettutskiller er gravimetriske utskiller, og utnytter tetthetsforskjellen mellom fett og vann for å separere væskene. Fett er lettere en vann og flyter opp mot . WALPOL FETTUTSKILLER FRA TYSKLAND Produsert av rustfri-stål med høy kvalitet. Mål: L:57cm, D:32cm, H: 31cm Voluliter PRIS : Kr. Fett og avløpsrør er en dårlig kombinasjon.

Derfor må alle bedrifter som tilbereder mat, installere fettutskiller. Det gjelder alt fra restauranter, kafeer, kiosker, . Fettutskillerene fra den tyske produsenten Kessel utmerker seg med en form som gjør at den er enkel å transporte inn i . Fettutskiller – fettutskiller, septik, slamsuging, sandfang, kloakk, tømming, oljeutskiller, rørinspeksjon, slamtømming, tankrengjøring – Finn firmaer, adresser, . Avleiring av fett i avløpsnettet kan føre til skade på ledninger, pumpe- og renseanlegg. Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann skal sikre at fett fjernes ved kilden, og skal påse at fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten. Oljeutskillere NS-EN 858- klasse og med. Fettutskiller skal alltid registreres hos Vann og avløp ved påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller. Fett og avløpsrør er en dårlig kombinasjon, derfor må alle som tilbereder mat installere en fettutskiller som må renses titt og ofte. Vi utfører tømming av fettutskiller for service og industribedrifter som kafeer, restauranter og nå også bensinstasjoner.

Vi påser at tømmeintervallene blir riktig i . DET ER ULOVLIG Å SLIPPE UT FETT PÅ KOMMUNALE AVLØPSNETTET! Bedrifter som produserer eller serverer mat, må følge .