Godkjenning av ildsted

En liten påminnelse om ildsted: Hvis en monterer ildsted selv i et nytt hus må en sørge for å få ildstedet godkjent av en feier, murer eller annen . Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2. Ildsteder som er godkjent i Norge skal: Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et .

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Er ditt ildsted meldt inn til brannvesenet? Montering av ildsteder som ikke er godkjent for bruk i Norge er ikke tillatt. Som ildsted menes frittstående vedovner, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i.

Foretak som innehar relevant sentral godkjenning. Mange av oss har planer om å bytte ut et eldre ildsted med en ny. Dersom du har installert nytt ildste byttet ildsted eller reparert noe som har med et ildsted. Mitt foretak innehar sentral godkjenning for å kontrollere ildsteder. Du må likevel sende melding om installering av nytt ildsted (DOC, 45KB) til . Installering av ildsted var siden år 20unntatt søknad og melding.

Hva må til for å få sentral godkjenning i tiltaksklasse – piper og ildsteder? Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Ildstedet må være testet og godkjent iht.

Har du tenkt å kjøpe nytt ildsted uten å sjekke om det er godkjent? Etter hyttebrannen til Bjørn Dæhlie har SINTEF vært nevnt i forbindelse med anbefalte løsninger og godkjente produkter. Vi er mange som liker å gjøre kupp, og også på ildsteder er det mulig.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildste men. Skal du installere et ildsted (alle typer, også gassfyrte og pelletsfyrte ildsteder) i. Ethvert ildsted skal være godkjent for Norge. Det kommer en peis-mann og skal hjelpe oss med et rør som skal inn i pipa og han skal også godkjenne/bekrefte at alt er i orden på et skjema . For å sikre at seksjon for boligtilsyn og feiing skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med . Godkjenning Av Ildsted – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Sjekkliste og melding til feiervesenet om installasjon av ildsted. Feiervesenet tar ikke på seg utførelsen av slik kontroll og godkjenning.

Skorsteinsfolket har i mange år utført montering av ildsteder og vi er en sertifisert montør. Rasklevering; Fastpris; Godkjenningav ildsted . For at man skal få en positiv opplevelse med et ildsted er det veldig viktig at størrelsen er. Før et nytt ildsted kan tas i bruk skal installasjonen godkjennes.

Har byttet ildsted (satt inn ny peisovn) og trenger godkjenning. Melding og kontrollerklæring for installasjon av ildsted. Når du kjøper ett nytt ildsted så sjekk at dette er godkjent i henhold til norske krav.

Standarden ble satt i 19og stiller strenge krav til utslipp av svevestøv. Søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, evt. I manualen står det:Før ildstedet tas i bruk, må installasjonen kontrolleresav. Kvalifisert kontrollør kan væreet sentralt godkjent foretak, eller . Personlig godkjenning kan du få dersom du kan dokumentere kompetanse på. Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:.

Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (SINTEF).