Godkjent rømningsvei

Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphol skal det ha godkjent rømningsvei. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der . Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når dette er godkjent i forbindelse med .

Må man alltid ha et vindu som er godkjent som rømningsvei på et soverom? Jeg har et soverom i dag som befinner seg i en kjeller hvor det er . Det er krav til rømningsveier, solbeskyttelse, lysinnfall og sikkerhet. IV Tilrettelegging for rømning og redning.

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i . For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent.

I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Vinduene må være min cm høye og cm brede i lysåpning. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei.

De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å . Ved å lage lysgraver foran kjellervinduer, kan du både bedre tilgangen på dagslys og sørge for at kjelleren har godkjent rømningsvei.