Gråvannsrensing hytte

Leveres både som gjør det selv anlegg (posefilter) alternativt for tømming av slamsugebil. Hytteliv Senteret Drammen as – Alt til Hytte og Caravan! Vi spesialiserer oss på alt til hytte og caravanprodukter.

Du kan få det som hjemme på hytta, selv uten offentlig tilknytning. Ecomotive Aer et godkjent gråvannsrenseanlegg for hytter og hus. Dimensjonert for hytter med inntil sengeplasser – bruksdøgn/år.

Gråvannsrenseanlegg kombineres gjerne med avløpsfritt toalett eller tett tank.

Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for . Det er over 40hytterfritidsboliger i Norge. Antall hytter som bygges og størrelsene på hyttene øker. Kravet til sanitær standard er betydelig . Er det noen som har erfaringer med gråvannsrenseanlegg på ei hytte på fjellet som benyttes vinterstid? Vakuumtoalett med lukket tank i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg gir et fullverdig avløpsystem.

Her finner du vårt utvalg av renseanlegg. Du kan bruke valgmulighetene for å filtrere produktene i oversikten slik at du kun ser de renseanlegg du er på utkikk . Kompaktfilter for rensing av gråvann fra en hytte. Et kompaktfilter for gråvannsrensing fra hytter og boliger kan bygges inn i en tank. Gråvannsrenseanlegg Ecomotive A er et . Det finnes to typer av renseanlegget: Odin GVR- som er dimensjonert for hytte med inntil sengeplasser, og Odin GVR- som er . Ett alternativ som vurderes er separate anlegg pr hytte som inkluderer gråvannsrensing og tett tank for svartvann. Vanlige sandfilteranlegg kan kun tillates for gråvannsrensing.

Tillates for bruk på hus/hytter uten vannklosett og for boliger og hytter med tette tanker for . Toalettløsning for hytter med utslipp til ferskvannsresipienter skal.