Hva er lærling

I bedriften får du både opplæring og praksis i . Halvparten av elevene i videregående skole velger en yrkesfaglig utdanning. I videregående skole er det yrkesfaglige utdanningsprogram .

Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Skolen er forlatt og lærebedriften overtar ansvaret for opplæringen. Lærling (etter tysk, Lehrling, elev) er person som har inngått lovfestet kontrakt om opplæring og praksis i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver.

Som lærling har du samme krav på gratis opplæring som elever, men du kan.

Lærebedriften får tilskudd for å ha lærlinger. Fag- og yrkesopplæringen er en kombinasjon av opplæring i skole og opplæring i bedrift, hvor læretiden i bedrift omfatter til sammen ett års. Pass på at du har PIN-koder til MinID i god tid.

Alle ungdommer under år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til tre års videregående opplæring. Forsvaret har lang tradisjon med å ta inn lærlinger og er i dag Norges største. Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn? Her finner du svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge.

En lærling er den som skriver en lærekontrakt med sikte på en fagprøve. Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid.

En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for . Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi mange bedrifter ikke ser verdien av lærlinger? Eller er redde for at det å bli lærebedrift . Helsefagarbeider eller sykepleier: Burde jeg bli lærling eller ta påbygg?

Lærlinger kan få stipend og lån, men lærlinglønnen din og økonomien til foreldrene dine påvirker hvor mye du kan få. De som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole, kan begynne som lærling etter å har tatt . Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget.

Hvem kan bli lærling i hestefaget/hovslagerfaget ? Hva koster det å ha en lærling/lærlinger ? Du kan også legge til en definisjon av Lærling selv. Lærling (etter tysk, Lehrling, elev) er person som har inngått lovfestet kontrakt om . Hos NEAS kan du bli lærling innen ulike fagområder: Energimontasje, Kontorfag,. Hva med å kjøre sekshjuling en helt vanlig dag på jobb? Hva er en lærling, praksisbrevkandidat og en lærekandidat? En lærling er en person som har inngått lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve i fag med . Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater.

I noen få lærefag er det et Vgi skole før opplæringen . Nå står kalkunen i ovnen, og vi funderer over hva vi skal bruke 20til. Logg deg inn eller opprett en konto for å se mer fra Har dere lærling? På denne siden vil du kunne finne svar på følgende spørsmål: Hvem kan bli lærlinger? Hensikten med loggboken er at du som lærling selv skal føre kontroll med fremdriften i opplæringen. Du skal kunne dokumentere hva du har fått opplæring i, . Som lærling er du i opplæring og du er en arbeidstaker i bedrift.

Det betyr at du har to sett med rettigheter.