Hvor mye tjener en sykepleier i måneden

Hvor mye har du utbetalt som sykepleier i måneden? Hvor mye tjener leger og sykepleiere per mnd? Hvor mye tjener du som sykepleier i MÅNEDEN? Hva slags jobb har dere som tjener 0++ i mnd. BufretLignendeSom sykepleier hjelper du mennesker med å holde seg friske.

Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er .

Lønn – Sykepleiediskusjonsykepleiediskusjon. Sykepleiediskusjon › Diverse › LønnBufretLignende25. På jobben er det stor ståhei da nyutdannede sykepleiere har krevd en 30kr i begynnerlønn som. Er det flere som er villig til å si hvor mye de tjener sånn ca i mnd?

Lønn som student – Forum for pinlige og vanskelige. Denne uken kom NSF Rogaland med en oppdatert lønnsoversikt over hva sykepleierne i fylket tjener. Oversiktene er basert på innrapporterte . Sykepleiere og ingeniører tjener omtrent like mye, ifølge beregninger.

Dette er udiskutable fakta over hva de enkelte oppnår.

Tabellene viser minstelønn/laveste mulige regulativlønn. Sykepleie kan være en stressende jobb hvor du kan være vitne til alvorlig traumatiske situasjoner, operasjoner og dødsfall. For spesialsykepleiere vil gjennomsnittlig månedslønn være 4kroner i måneden. Har noen års erfaring som jeg får ansenitet for.

Vi har spurt sykepleieren, læreren, bonden, bussjåføren,. I stedet hadde vi lyst til å finne ut hva folk flest tjener, og om de er fornøyd. De hadde i 20en gjennomsnittslønn på 26.