Hvordan montere peisovn

Oppussing del av montering av vedovn. Lær om korrekt montering og opsætning af brændeovnen. Når man skal installere en vedovn eller en peis er det noen ting man må ta.

I Norge har man lov til å montere en peis eller vedovn selv. Man kan også få råd om gjeldende regelverk, samt hvordan man går frem i forbindelse med dette. Hvis du skal installere en ny peisovn, må du følge reglene.

På den måten kan du ta i bruk ildstedet med en gang det er montert.

Et par av de mer viktige tingene å tenke på er hvordan det nye ildstedet skal monteres for å overholde kravene til brannsikkerhet og hvordan ildstedet bør stå for . Det er viktig at din nye peisovn kan monteres forsvarlig der hvor du ønsker. Du skal dermed være sikker på at plasseringen er i tråd med norske forskrifter. Følg med når det bores hull i pipa og Lasse monterer sin nye ovn.

Se alle fordelene ved å skifte vedovn, og få en guide til hvordan du gjør det selv. Jeg har dikutert denne saken med feiermesteren i Asker og Bærum og vi konkluderte etterhvert med at hvem som hest kan montere. På stussen til ovnen er de siste 3cm tynnere en resten, der sitter det en pakkning.

Er mer usikker på hvordan jeg skal lage det nye hullet. Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt !

Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisnin- ger som er beskrevet på. Betyr dette at man kan montere den selv (hvis man er flink nok til å få det til), og så få feier/brannmann innom for å skrive ferdigattest? Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre peisovn. I et gammelt hus kan du altså montere en gammel ovn som passer – men vår mening er at dette kun bør gjøres i rene historiske tilbakeføringer, da det finnes et . Før jeg kjøper ovn eller peis, hva må jeg tenke på? Trengs det en ovn som avgir mye varme eller er det fordel med en . Skal du kjøpe brukt ovn, så sjekk om den er rentbrennende!

Ved montering av ildsted i eksisterende bolig er det eiers ansvar at monteringen blir riktig. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om . Kjøpt en brukt ved ovn som skal erstatte den gamle. Fikk det for oss at vi hadde lyst på ny peisovn og kjøpte en slik siden.

Har du noen ganger tenkt etter å ha kommet hjem til kald bolig midtvinters at peisovn – ja, det hadde vært noe.