Isolasjon lambda

Lambdaverdi, også kalt varmeledningsevne eller varmekonduktivitet, er et tall som viser hvor godt et materiale isolerer. Lambda-verdi, eller varmeledningsevne, er et uttrykk for hvor godt et materiale isolerer. Jo mindre verdi, desto bedre isolerer det.

Isolering av en bygning beskytter ikke bare mot kulde . Er det dette som sier noe om hvilken U-verdi isolasjonen har? Jeg ser på feks Rockwool flexi A-plate at den har i . Lamda derimot, lukter litt rart, veldig mykt og synes generelt det er enklest å legge på gulv.

Hvilket produkt gir best isolasjon av varme? Jo lavere lambda-verdi, desto bedre isolasjonsevne. GLAVA etablerte en ny standard i bransjen med . Nå har vi tatt hovedproduktet vårt ett steg videre. Det gir mulighet til å isolere norske bygg enda bedre, sier Henrik Norlan produktsjef for bygg . I byggebransjen brukes lambda eller “lambdaverdi”, -verdi, om isolasjonens . Lambda-verdien gir uttrykk for isolasjonens motstandsevne mot.

Ingen skal være i tvil om at Glava skal være eksperten innen isolasjon.