Krav til takstige

Jeg lurte på hvilke krav dere (feiere rundt-om i Norge) har til sikring på tak, Hvordan dere håndhever det og hvor dere hjemler dette? Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst. Krav til takstige – sikker adkomst for feier.

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige. Dette har kommunen klart å tolke som at alle tak skal ha takstige. Takstigen plasseres slik at den kommer mellom to taksperrer,.

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikrings.

Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og må monteres iht monteringsanvisning. Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har vært. Takstige skal være montert på alle tak med helling utover. Veiledning til teknisk forskrift § 9-stiller krav om sikker adkomst.

Montering av takstige gjør adkomst til tak, f. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperret. Blir pipene på bygget feid fra utsiden er det krav om at det skal være takstige fra takfot og opp til forbi pipen.

Du er her: Sikkerhets guide→Typegodkjenning – krav og retningslinjer→Regler for takstiger . Krav til godkjent takstige og laus stige. Nr – 20- Tapte rettssak Ingen krav til typegodkjent taksikring. Gauldal brann og redning IKS tapte i høst en rettssak etter at en huseier . Hvorvidt dere kan kreve at selger skal levere takstige med. Likevel krever Porsanger kommune at det må monteres en takstige – slik er forskriftene.

Hvis ikke nekter kommunen å feie pipa, for regelverket . I henhold til Forskrift om brannforebygging og Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid har ikke brannvesenets brann- og . Kravet i dag er at takstige skal være festet i bærende konstruksjon. Vi må sette krav til huseier med hensyn til sikkerhet, slik at feieren har en sikker adkomst til . Der feiing må utføres fra tak gjelder krav om montering av typegodkjent takstige på bygninger med utoverfallende takflater. Kravet til takstige er det Arbeidstilsynet som har kommet med.

Og så lenge det finnes system for tak med torv eller gress, er det ingen grunn til å . Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn, og den skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning.