Lean produksjon

Lean Produksjon fokuserer på det som gjerne omtales som kjerneprosessen i en virksomhet – det som virksomheten produserer av varer eller tjenester til . Det var bilfabrikanten Toyota som utviklet LEAN som metode, denne metoden er. Prinsippene for slank produksjon er hentet fra japansk produksjonsindustri.

Hovedprinsippet med Lean Production er å eliminere sløsing i en. Et eksempel på Lean i en annen bransje enn produksjon er Lean Banking. Forelesningene vil relatere Lean til andre ledelses-, styrings- og forbedringsprinsipp innen produksjon og logistikk. Anvendelser av Lean utover produksjon vil .

Samtidig har lean organisering gjort sitt inntog i norsk arbeidsliv,. Lean oppstod innen bilindustrien med fokus på produksjon, men er i dag også tilpasset og tatt i bruk innen undervisning, tjenesteproduksjon, offentlig sektor, . Forbedret oppbevaring av råmaterialer og komponenter. Generelle lager-utfordringer hos produsenter: Forbedre oppbevaringen av . Constructor – Lean Manufacturing Volvo 01; Constructor – Lean ManufacturingDexion. Produksjon er basis for de fleste varer vi kjøper og forbruker i dag, . JAPANSK FILOSOFI: Toyota utviklet Lean Production.

FoU institusjoner som forholder seg til produksjon har utredet og forsket på Lean. Lean har sin opprinnelse fra Toyotas produksjonssystem.

Lean-produksjon er blitt den nye filosofien i Statoil slik den har vært i norsk prosessindustri det siste tiåret. Lean Produksjon” har blitt et meget populært konsept, siden det første gang ble nevnt i en studie av verdens bilprodusenter, utført av Massachusetts Institute of . Slank produksjon, som også kalles lean-metoden, er en systematisk metode som du kan bruke til eliminere sløsing i produksjonsprosessen. Kurset vil gi deg innsikt i det teoretiske fundamentet for Lean produksjon og Toyota Production System. Den historiske utviklingen av prinsipp, metoder og . NTNU Videre tilbyr etter- og videreutdanningskurs i Lean produksjon (PK6023).

Lean produksjon er en filosofi og et sett av metoder og teknikker for å drive en . Bli inspirert til å bli Lean BildeFå forståelse om Lean Hvordan raskt finne og eliminere tap!