Legging av undertak

Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre er det ikke nødvendig å etablere. Pro Super er et diffusjonsåpent undertak med klebekant som kan benyttes på . Grimstad Garasjene viser deg hvordan du legger undertak.

Før legging av taket festes forkantboret til takstolene. Derfor er det også viktig at du ofrer tid og penger på å få et undertak som holder. SINTEF Byggforsk for legging ned til graders fall.

For legging av undertaket finnes flere detaljløsninger i Ventex Supra-systemet som ved tetting i overganger og gjennomføringer rundt piper.

I denne filmen viser vi deg hvordan man legger undertak: den første platen, overlapping, videre legging. Disse leggeanvisningene er veiledende ved legging av takstein og montering av tilbehør fra Monier. Det er egne anvisninger for å legge undertaket. Når du skal legge takstein, så er det noen ting om legging som er greit å vite.

Det er derfor andre og strengere krav vedrørende legging og undertak når man . Isola Undertak benyttes på alle typer lektede og ventilerte skrå takløsninger. Taksystemet egner seg både til uisolerte og isolerte tak (med lufting) med takfall. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Vi har her samlet noen tips, råd og innspill til legging av takskifer. Levetiden til bærende undertak med tettesjikt tilpasses skifertekningen, som i seg selv kan . Legg undertak av rupanel med sporet, det vil si den såkalte noten, nedover og den høvlede siden opp.

Takstoler sitter normalt med maks 6mm . Sjekk leverandør av undertak og stein for hva som tillates! Illustrasjon: slik begynner du leggingen av taksteinen. Takbelegg(papp): -Rulleprodukter for tak og terrasser i og m bredde, . Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at.

For større tak bør avstanden mellom undertak og lekter økes,. Undertaket er viktig fordi ingen taktekning er vanntett. Bærende taktro av tre er behandlet i Byggdetaljer. Legging av undertak er beskrevet i Bygg- detaljer 525.

Gammel takstein, lekter, takpapp og evt takrenner fjernes og kildesorteres før det kastes. Vi passer på at avfallet havner der det skal. De viktigste faktorene for å gi taket en lang leveti er 1) å legge et tett undertak som tåler.