Lekteavstand takstein

Asymmetrisk form gir et levende spill i taket. Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter. Tabellen gjelder for maksimal lekteavstand på 4mm og sper- reavstand på c/c . Tabellen gjelder for maksimal lekteavstand på 4mm og sperreavstand på c/c 6mm.

I de tilfeller hvor man ikke får et jevnt antall taksteinsra- der, kappes øverste takstein i overkant, den borres og. Dobbelkrum takstein leveres stroppet med stein i hver pakke (ca 22kg). Skal du legge ny takstein på et gammel hus så må du først.

Det kan legges Skarpnes dobbelkrum takstein fra 15°. Ved bruk av gavlstein er min lekteavstand 3mm. Se Kontroll av lekteavstand og dekningsbredde på side og 13.

Handle Takstein Monier Zanda Protector Svart billig, bekvemt og sikkert på nettet. Det gir en vekt pr kvm tilsvarende takstein, til kg pr kvm avhengig av type. Lekteavstand varierer med de ulike størrelsene av takskifer Stoneart leverer. Jeg har laget et vedskjul jeg skal ha takstein på.

Mye av dette faller noe utenom leggeanvisning for takstein. Lekteavstand må utføres nøyaktig og snorrett for at taksteinen skal ligge riktig og oppnå funksjonell tetting av taket. Lekteavstand måles fra overkant til overkant . Gammel takstein, spesielt enkelkrummet, er ikke 1 tett. Ved bruk av gavlstein, kan taksteinen legges med lekteavstand 3– 355 .