Nano teknologi

Sivilingeniørutdanningen i nanoteknologi er en 5-årig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Studiet er basert på et tverrfaglig opplegg der fysikk, kjemi og . BufretLignendeNanoteknologi er den raskest voksende teknologien i dag. Det reklameres med alt fra nano-kosmetikk til nano-maling og nano-datamaskiner. I løpet av studietiden ved sivilingeniørutdanningen nanoteknologi vil du tilegne deg kunnskaper som setter deg i stand til å løse et bredt omfang av . Nanoteknologi (nanotek) betegner anvendt naturvitenskap med strukturene av størrelsesorden 0. Realfag › Fysikk › NanoteknologiBufretLignende5.

Nanoteknologi, fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og enheter med nanometer (nm) dimensjoner (nm = 10–m). Nanoteknologi er høgteknologi på nanometerskala og dreier seg om å skape nye material og komponentar med skreddarsydde funksjonar gjennom å . Nano er en målestokk for de aller minste tingene vi kjenner til, slik som atomer og molekyler. Likevel er det størrelsen som teller i nanoteknologi. Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå.

Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen. En nanometer (nm) er en milliarddels meter. Disse bittesmå partiklene blir brukt i klær, kosmetikk eller elektronikk fordi de er sterke og veier lite. Nå viser forskning at de tiltrekker seg forurensende stoffer når .