Nedgravd oljetank

For å redusere for forurensning har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles, men det er du som tankeier, som er . Mange oljefyrer har brenselslager i form av en nedgravd oljetank. En oljetank er nedgravd dersom den befinner seg under bakkenivå, og en eventuell lekkasje .

Usikker på hvordan du skal fjerne din nedgravde oljetank? Les vår enkle guide om hvordan du fjerner tanken på 1-2-3-4. Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 2liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand.

Hoveddelen av nedgravde oljetanker i Lørenskog er villatanker, og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk med tettbebyggelse.

Vi skal drenere, og må derfor få tømt en oljetank som ligger nedgravd. Har du en nedgravd olje- eller parafintank i hagen? I så fall har du et stort ansvar – både mens den er i bruk og etterpå.

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers . Tank som blir brukt til eller er tenkt brukt til oppbevaring av olje, det vil si alle petroleumsprodukt med flammepunkt over 23ºC, inkludert diesel, parafin og . Nedgravde oljetanker som er installert før 19skal være førstegangskontrollert innen utgangen av 199 Nedgravde oljetanker som er fatt i bruk i perioden .

Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Her kan du finne informasjon om gjeldende regler. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og . En nedgravd oljetank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken.

Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Om du har en nedgravd oljetank i hagen, meld ifra til Byteknikk! Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning, og regnes for å være en . Med en nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at . I Horten kommune er det kommunalteknisk planavdeling som er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker. På bildet nedenfor ser du et eksempel på hva som skjer i løpet av en 25-års tid med gamle nedgravde olje- og parafintanker i stål. Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.