Nytt ildsted

Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp. NB: Husk å melde i fra til kommunen/feiervesenet når nytt ildsted er montert eller at det . Det er eiers eget ansvar å melde fra til kommunen ved installering av nytt ildsted/peis.

Les om hvilke krav til montering som gjelder. Mange av oss har planer om å bytte ut et eldre ildsted med en ny effektiv. Det er ikke lov å ta i bruk slikt nytt ildsted før kontroll er gjennomført.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildste men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører.

Bygningstekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, miljø, sikkerhet og energiøkonomi blir oppfylt. Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at det finnes en bekreftelse på kontroll av installasjonen i følge norsk regelverk. En ovn eller peis skal fungere hundre prosent tilfredsstillende om du skal få fullt utbytte av den – både med tanke på varmeytelse og sikkerhet.

For å sikre at seksjon for boligtilsyn og feiing skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med . Du må likevel sende melding om installering av nytt ildsted (DOC, 45KB) til . Ved å fjerne sot og bek fra røykrøret reduserer feieren faren for brann i skorsteinen. Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Ifølge lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter skal melding om nytt ildsted eller andre vesentlige endringer med fyringsanlegget sendes kommunen, . En liten påminnelse om ildsted: Hvis en monterer ildsted selv i et nytt hus må en sørge for å få ildstedet godkjent av en feier, murer eller annen .

Peisovner og peiser har de siste årene vært gjenstand for store endringer. I tillegg til design, er utviklingen rettet mot energi og miljø. Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt ! Det er fort gjort å gjøre en feil når du monterer et ildsted! Vi utfører gjerne montering og kontroll av nytt ildsted!

Installasjon av nytt ildsted og øvrige tiltak som gjelder ildsted er unntatt fra søknad og meldeplikt dersom de er sikret en kvalifisert kontroll før. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler likevel sterkt å bruke kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. For at dette skal bli registrert i vår database og inngå i vår feie- og tilsynsordning må kontrollerklæring sendes kommunen.

Mange husstander installerer nye vedovner eller andre former for ildsted. Installasjonen må kontrolleres av kvalifisert personell – for eksempel feier, murmester . SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED.