Plassering av søppeldunker

TØNSBERG: Du bør tenke over hvor du har plassert avfallsbeholderne på eiendom din. Det mener brannvesenet, som ber folk være . For næringsbygg og bolighus med mer enn tre boenheter per hus, stilles det krav til plassering av søppeldunkene i forsikringsavtalens .

Flere branner starter i containere og søppeldunker som står helt inntil husveggen. I reglene for plassering av dunker står det at de ikke skal være lengre unna enn meter fra vei. Jørgen har tatt fram målebåndet og målt seg . OPPEGÅRD/SKI: Follo Ren forbereder utrulling av nye søppeldunker i Oppegård og Ski, og ber folk tenke på riktig plassering og tilgjengelighet . Plassering søppeldunker på offentlig veganlegg – oppfordring til beboerne i Havøysund. Mens vi med fritidseiendommer må levere søppelet i egen container, står seks søppeldunker tilhørende fastboende plassert like utenfor hagen . Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag maksimum meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører. Videre må eiere og brukere av flerboligbygg ta hensyn til brannfaren ved plassering av søppeldunker og papircontainere.

Mot vei skal garasje plasseres ikke nærmere enn meter fra veikant, dersom den. Områdene skal benyttes til plassering av søppeldunker.