Pris på betong pr m3

STANDARD BETONG MED STANDARD SEMENT, konsistens 0-200mm, Priser pr mi kr ekskl. Våre betongpriser er å forstå som fritt tilkjørt bygge-. Offentlig Nox-avgift tilkommer med – pr mfor all betong.

Ferdigbetong leveres i henhold til FABEKO’s alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. Litt avhengig av bosted og betongkvalitet/kvanta, her er prislister og . Denne kalkulatoren gir kun ett estimert overslag over markedets gjeldende priser pr. Husk at kubikk betong veier ca 24kg.

Prisen på betong angis pr mog bestemmes av: Hvilken kvalitet som. Betongkvalitet i styrke/fasthet Bsom lavest til Bsom høyest. Prisen er meget konkurransedyktig allerede ved så små mengder som 400-5liter, når du tar med samtlige kostnader.

Skal du legge ut betongen selv eller mener du pris ferdig lagt av et firma. Isolering med isopor 50mm tykk ca kr pr mblir da kr 240- for 1 .

Vi leverer de fleste betongtyper til våre proffkunder og har lang og bred erfaring til å kunne. Leveransen utgjør 55kubikk med betong og for oss er dette en . Nedenfor følger en veiledende prisoversikt over en del av våre vanligeste arbeider. Mjøsa Betongs inntreden på markedet for ett år siden, førte til en prisreduksjon på rundt 2kroner pr.

Her ligger betongen rundt 950-10kroner pr m3. Her hos oss ( vestlandet ) er hentepris for slik ferdigbetong 10kr. Pris på leca og spenncon vet jeg ikke enda men har hørt at dette heller ikke er billig. Betong koster ca 1450-1500kr/meks mva + evt.

Bestilling av masser levert/betjening på stedet: MØ Anlegg og betong AS v/Torfin – 906699518 . Betong, tegl og takstein (inert avfall) m3. Fjellsprekk for sprekking av fjell og betong 20kg. Forbruk pr mfjell som skal sprekkes opp er ca 20-kg. Vær så snill og henvend deg til Skedsmo betong for spørsmål: 38. For mottak av rivebetong og –asfalt, gjelder egne prislister og krav.

Pris per deklarasjonsskjema som Hallingdal Renovasjon fyller ut for kunde er kr: 20- Har du spørsmål. Lett forurensa masser/betong m/armering, pr. Vare, Mål, veil pris eks mva, Mengde, Totalbeløp. Ren jor san stein, betong, leca mv, 250 3150.

Reine masser, Betong uten armering, murverk, stein, jor porselen, leirpotter, vindusglas.