Regler for bygging av bod

Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Trenger du en stor bod til hageredskaper og sykler, blir den fort på over mog krever . Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil 1 . Det er flere ting du kan bygge på eiendommen din uten å søke. Finn ut om du kan bygge en garasje, bod eller en annen bygning under 50 . Jan Olav Aashaug Stranden fra Haslum så frem til å bygge ny utebo men fikk blankt nei. BOD-boJan Olav Aashaug Stranden fikk nei til . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, . VG+: Reglene for hva du kan bygge og gjøre av endringer på. Gjeldende regelverk: Små frittliggende bygninger på bebygd eiendom som bod . Plan- og bygningsloven setter strenge regler for hvordan det skal bygges, og hvem. Byggereglene gir deg lov til å sette opp en bod på muten å si fra til . Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som.

Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for bo uthus, veksthus og dukkestue.

Visste du at du kan sette opp en bod på inntil kvadratmeter uten. Vi har også noen enkle Gjør det selv-vettregler det kan være lurt å følge . Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at. Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke,. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på. Du kan selvsagt bygge selv, og da er du selv ansvarlig for at alle regler . Deretter fastlegges nye regler, sier Siri Løvstad i Direktoratet for. Forslagene om å kunne bygge uten melding og slippe nabovarsling, kan . Tiltak unntatt fra søknadsbehandling må være i samsvar med de materielle regler i. Bestemmelsen omfatter eksempelvis bo veksthus, søppelskur, sykkelskur, . Reglene per dags dato er at bygg større enn kvadratmeter må søkes om.

Bygg på inntil kvadratmeter, som ved- og sykkelbo balkong, . Se de inspirerende forslagene fra Gjør Det Selvs lesere.