Setningsskader

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at . Grunnvannssenkning har ført til komprimering av kulturlagene under Bryggene i Bergen, og bygningene har fått store setningsskader. Ikke lenge etter overtakelse oppdaget en snekker sprekker og skjevheter flere steder og mente dette tydet på setningsskader. Et dramatisk eksempel av setningsskader som følge av grunnvannssenkning skjedde på Godlia og Hellerud i Oslo i forbindelse med byggingen av . Omfattende setningsskader grunnet feilprosjektering og feil fyllmasse ga millionerstatning for sameiere i boligprosjekt i Fredrikstad.

Ringte megleren for å høre om selger har gjort noen undersøkelser av skadene, men megler avviste at det var alvorlige setningsskader.

I dag ble det oppdaget at det mest sannsynlig er setningsskader. Setningsskader er et velkjent problem, som man aldri ser ut til å få ordentlig bukt med. Særlig i forbindelse med anleggsprosjekter, og da først . Problemet er at det har setningsskader i grunnmuren og noe råte. Vi er ikke så veldig handy, så vi må leie noen til å . Innvendig sliter Tybring Hansen med å få lukket igjen dørene.

Også garasjen er preget av setningsskader. De fredete bygningene på Bryggen står ikke på fast grunn, men på kulturlag som siger. Dette fører til at bygningene også siger og får setningsskader – de flytter .

Der foreligger påstand mot påstand om hvorvidt det er gitt muntlig informasjon om boligens setningsskader. Rehabilitering eller riving er anslått til å koste 1millioner kroner. Les mer her: Får erstatning etter setningsskader. Eierskifteforsikringsselskapene har anket saken helt til høyesterett fordi de mente . Når det gjelder hvem som kan ha forsikringsansvar ved setningsskader må man som regel skille på hvorvidt det er et nytt eller gammelt hus man har med å gjøre . Vi utbedrer setningsskader – som dårlig fundamentering, forskyvninger eller utglidninger av masser under bolig eller bygg.

De åtte seksjonseierne i Boligsameiet Tellushagen i Nes kommune måtte fortsatt overta boligene de hadde kjøpt, til tross for setningsskader og . Smart metode for oppretting av gulv med setningsskader. Uretek- eller FloorLift-metoden har i over år løftet og stabilisert betonggulv og hus . Setningsskader kan føre med seg store utgifter, fordi man kan være nødt til å utføre avstivning av bæreverket i bygget eller store grave og støpearbeider. Saken gjelder krav om erstatning for setningsskader på eiendommen Pilestredet 6 gnr. Vanligste tegn på setningsskader er skrå sprekker som går ovenfra og ned.

Utbedring av setningsskader kan bli svært dyrt, fordi man ofte må helt inn til . Setningsskader – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Jeg vurderer å kjøpe et gammelt hus fra 50-tallet, der alt er galt. Det er blant annet fukt og setningsskader i muren i kjelleren. SETNINGSSKADER: Kostnader til utbedring av setningsskader dekkes vanligvis ikke av forsikringen, men man kan tegne en tilleggsforsikring . I denne oppgaven er det avdekket at bygårdene vil påføres setningsskader og riss allerede ved en differensialsetning på 1/300.

Futejordet borettslag i Kvelde går nå rettens vei for å få erstattet setningsskader i to leiligheter. De krever at Helge Klyve AS og Labo holdes . Huset har setningsskader som takstmannen beskriver som omfattende. Svendsen og Kastel hevder de ikke fikk noen informasjon om dette, . Sitater fra takstpapirer: Saltutslag på vaskerom i kjeller, synlig fukt.

Setninger i mur i terrenghøyde rundt store deler av bolig. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag.