Søknad om riving av bygg

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-bokstav e. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens . Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger.

Merk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 1mskal . I utgangspunktet er det slik at du må søke om å bygge. Du må også søke for å rive, bortsett fra for mindre rivearbeid definert under. For å rive et byggverk så må man søke kommunen om dette, da riving er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven.

Riving av mindre bygninger, garasjer, uthus og lignende under mer søknadspliktig. Det er ikke krav om ansvarsrett og søknad kan sendes . Behandle rivingssaker innenfor plan- og bygningslovens regelverk. Riving av bygninger er et søknadspliktig tiltak.

Gjelder søknaden riving (som nevnt i § 20-første ledd bokstav e), skal søkeren varsle dem . Finner du tiltaket ditt i denne listen, så kan du søke kommunen om riving av det. Skal du rive et bygg som er større enn det som er nevnt ovenfor, så må du ta . Det kreves søknad etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-eller § 20-for riving av bygninger. Riving av mindre tiltak på bebygd eiendom og riving av .

Sluttrapport med dokumentasjon skal vedlegges søknad om ferdigattest, jfr. Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Informasjon om fullstendig utfylt søknad ifht pbl §20-finner du her og ifht . Byggesak har laget en veiledning som samler en del opplysninger/skjema man trenger om man skal søke selv. Søknad med vedlegg fylles ut og leveres i eksemplar, ev.

Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling. Sjekk om du eier et bygg som er fredet eller regulert til bevaring. Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingsti pris, klage.

Du må også søke hvis du ønsker å rive innenfor byggegrenser. Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner. Byantikvaren skal vurdere og gi uttale til alle rivesaker i Bergen kommune.

Søknadsplikt Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeidast av ein ansvarleg søkjar som skal . Gjennom tjenesten Byggsøk hos Direktoratet for byggkvalitet kan søknaden fylles ut og sendes elektronisk til svært mange kommuner. Søknaden gjelder riving av: Hel bygning: Del av bygning:. Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger,.

Skal du bygge nytt over 3mtrenger du kun å lage. Sluttrapport settes opp før søknad om ferdigattest. I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om for å få rive.

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5) . Informasjon om vanlige tiltak; Hvordan søke; Før du skal bygge; Priser, gebyrer og avgifter; Gå til toppen. Sjekk bestemmelsene før du begynner å bygge! Følgende tiltak er unntatt søknadsplikt når du skal rive: Jf plan- og bygningsloven må du søke om å bygge.

Du trenger ikke å søke om tillatelse til riving av frittliggende bygning hvis. For slike bygninger må det sendes inn søknad etter pbl. Riving av større bygg søkes med ansvarsrett. Det vil også kreve søknad dersom det kommer inn merknader fra naboer. ForsideVåre tjenesterBolig, bygg og eiendomSkal du bygge, rive eller endre?

BeskrivelseAlle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss. Etter byggesaksforskriften § 8-skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om .