Stigetrinn til takstein

Typegodkjent stigetrinn tilpasset tak tekket med skifer-, betong- eller teglstein. Det første trinnet legges når den første rekka med takstein er lagt. Det legges i bølgebunnen på taksteinen og hektes fast mot lekt i overkant stein.

Montering av stigetrinn gjør adkomst til tak, f. Det monteres ett stigetrinn for hver takstein oppover. Stigetrinn for dobbeltkrum takstein, typegodkjent. Stigetrinn tilpasset betong og tegel tak.

Monteres fra raft og opp til pipe, for å gi feieren en forskriftsmessig adkomst på taket. Instruktør fester stigetrin for hver rad han legger ned takstein. Lobas Stigetrinn – Vi levere taksikring sutstyr, snøfangere til unngå takras. Montering av stigetrinn på tak med takstein.

Jeg skal montere noen flere stigtrinn på taket (taksteinstak). Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter. På takstein bruker man som oftest stigetrinn.

Bare dokumentert, typegodkjent og riktig montert utstyr er tillatt. Takstigen må være plassert ved siden av pipa, helt .

Lobas stigetrinn som har vært brukt på dobbeltkrummet takstein selges, helst samlet. Innfestingstrinnet er justerbart i høyden for å oppta tykkelsesforskjeiler på lekter og takstein. Ved bruk av LOBAS typegodkjente Stigetrinn kan feieren og andre ferdes trygt på taket. SN S-6Benyttes til de fleste typer tegl-, og takstein, samt skifertak.

På tak med takstein anbefaler vi stigetrinn. Vi utfører oppdrag for kunder i områdene Oslo, Bærum, Lillestrøm, Nittedal, Nedre Romerike og Akershus forøvrig. Vi produserer og leverer stigetrinn for takstein og takplater.

I disse produktene gjør også enkel og sikker montering, samt stor styrke og . På nye tak er det hensiktsmessig å montere ett trinn for hver taksteinsrad som legges. Trenger hjelp til å fjerne eksisterende takstiger og deretter montere 10-stigetrinn på tak tekket med takstein. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. En rapport fra NTNF-prosjektet Byggskader. Blikkenslager,Snekker,Taktekker Montering av trinn på takstein for at feier skal få sikker tilgang til pipe.

Kategori: Stigetrinn Taksikring – private boliger. Platå, plattform og takbro (1); Stigetrinn (1); Takstige universal (2).