Tilbygg bolig

Informasjon til tiltakshaver og søker – Tilbygg til bolig. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Har huset blitt for trangt, og drømmer du om et ekstra rom eller to?

Vi viser deg hvordan du går frem for å få et tilbygg på boligen . Artikkelen gir svar på de vanligste spørsmålene om byggesøknad for tilbygg. Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt m for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbo . Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF byggesak, Postboks 19Vika, 01Oslo.

Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en bolig. Tilbygg inntil kvm (samlet bruksareal eller bebygd areal) krever ikke søknad med ansvarsrett. Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen. Dette finner du ut i Veileder for unntatt søknadsplikt for tilbygg. Dette skal innholde soverom,bad og nytt inngangsparti.

For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de . Dersom deler av påbygget eller tilbygget kommer nærmere bolig eller annen bygning (større enn m²) på naboeiendommen enn m må denne delen utføres i . Alle tilbygg, påbygg, underbygg og ombygginger skal føres i matrikkelen med eget . Et tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, ved at det bygges på en ekstra del som sammenføyes med det orginale huset.

Skal det bygges på en eksisterende bolig, bør man være oppmerksom. Størrelse og plassering av tilbygg avgjør sakstypen: Søknad etter plan- og . Størrelse og plassering av tilbygg avgjør om det må søkes: Søknad etter Plan- og . Ny unntaksbestemmelse: Du slipper å søke om tillatelse til å bygge mindre tilbygg som ikke inneholder rom for varig opphold eller beboelse, . Tilbygg innebærer en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bygning til forskjell fra påbygg og . Ny etasje er bygget oppå eksisterende bolig. Den nye etasjen er forskjøvet i forhold til eksisterende bygningskropp, slik at det blir en takterrasse oppå .