Tilbygg hytte

Et tilbygg betyr at du utvider hytta ved å øke grunnflaten. Tidligere var dette en mye brukt metode for å utvide hovedbygninger på gårder, hvor . Etter hvert har det meldt seg et behov for oppgradering/ombygging/tilbygg av eksisterende hytter.

Typisk er hytteeiere som fikk oppført Ålhytte på -7-8 og -90 . For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite. Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil 50 . FORANDRINGEN: 70-talls hytta fikk en ny soveromsfløy, samt at den.

Inspirert av svaret de fikk, laget de et tilbygg som utvidet hytta med to . Dette tilbygget gir tre generasjoner mulighet til å være på hytta samtidig. Vi har en hytte på Ringebufjellet som er bygget i 196 og med et lite påbygg fra 1974. I forbindelse med at vi borer etter vann ønsker vi å bygge på med et rom til . Tilbygg produseres med samme tømmerprofil som eksisterende hytte. Sammenkobling mellom nytt tilbygg og eksisterende hytte utføres på en slik måte at man . Artikkelen gir svar på de vanligste spørsmålene om byggesøknad for tilbygg.

Byggteknisk forskrift (TEK 10) angir minstekrav til bl. Kravene er i stor grad funksjonskrav, så det er ikke så mye konkret å forholde .

Hytta står på trepilarer det er flat fjellgrunn der tilbygget skal stå. Har med tiden tenkt å bygge meg et tilbygg til huset. Det skal henge sammen med resten av huset vi en gang el. Hva gjør du når den gamle hytta trenger oppgradering. Her har vi laget tilbygg til eksisterende hytte, innfestet på gavelvegg.

Hva kreves av dokumentasjon for byggesøknad tilbygg. Vi kan hjelpe deg med utformning av din byggesøknad tilbygg. Norefjellhytta har opplevd at mange hytteeiere sitter med et ønske om en oppgradering av sin hytte bygget på 1960-1970. Tilbygg og rehabilitering av hytte i Son for endring til en helårbolig. Utvendige arbeider vi utførte:Riving av terrasse, kledning og takshingel på boligen.

Tilbygg og restaurering på hytte, Teveldalen Meråker. Tilbygg og restaurering av hytte, Tovmodalen Meråker 2013. Tiltakshaver ville ha et nytt tilbygg til sin eksisterende hytte på Oppdal.

Den eksisterende hytta er i laftet tømmer og ønsket var at tilbygget ble . Vi viser til Deres søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for tilbygg og påbygg til hytte mottatt her den 18. Tilbygg og omlegging av tak på hytte i Valdres. Kari Bugge og Vidar Kårikstad fra Bærums Verk, engasjerte oss i forbindelse med snekkeroppdrag på Søndre . Arkitekt Har en hytte fra 19tallet m/saltak og tømmermannskledning på ca. RAMMESØKNAD TILBYGG HYTTE, FOR SVEIN DAHL. GNR BNR FNR RAPENTANGVEIEN 1KRAGERØ.

Det ble søkt om oppføring av tilbygg på til en hytte. Søknaden ble avslått av administrasjonen fordi utnyttelsgraden på tomta ble høyere enn det .