Vg1 elektro

Opplæringen i Vgelektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Læreplan i felles programfag i Vgelektrofag (ELE1-01). Velg ditt studium › ElektroBufretDette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag.

Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen . Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag, og som har fellesfagene fra før. Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle kompetansemålene i læreplanen. Vg elektro er et felles Vg for alle elektro- og elektronikkutdanninger.

Elevene lærer grunnleggende elektroteknikk, elektronikk og datateknikk. Mål Elektrofag skal gi grunnleggende opplæring for en rekke fag innen hovedområdene elektrofag og elektronikkfag. Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer?

Vil du lære et yrke både via praktiske øvelser og teori? Boka handler om automatiserte anlegg, motorer og startapparater, kontaktorstyrte motoranlegg, programmerbare logiske . Automatisering Vgelektrofag – NETTUTGAVE (Bokmål). Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang boka.

Tilbyr utdanning innen hovedområdene elektrofag, automatisering, elektronikkfag, kommunikasjon, flyfag eller sjøfartsfag. Du som velger elektro går inn i et fag som er i stadig vekst.

Elektrisiteten finnes i alt vi gjør og ny teknologi krever stadig ny kompetanse. På VgElektrofag får du praksisretta undervisning. Ei undervisning som vil gi deg et innblikk i en rekke av de mange yrkene som dette utdanningsprogrammet . Elektrofag er et av utdanningsprogram du kan velge når du starter din videregående utdanning. EletroBannerbilde – Klikk for stort bilde.

LOSA har et nært samarbeid med praksisfeltet der du vil oppleve at teori og praksis går hånd i . Vi tilbyr grunnutdanning i elektrofag og videregående fordypninger innen. Kuben har den største elektroavdelingen i Oslo, med hele klasser på vg1. Har nå fullført VGElektro, men føler ikke det var helt det rette valget, og har derfor valgt et kryssløp over til kjøretøy. Må si jeg egentlig gleder meg til å drive ute i . Velkommen VGElektro Bodø Muligheter Etter VGTavlebygger FU operatør.

På Vgkan du gå videre på Data og elektronikk. Er du interessert i moderne teknologi som elektronikk, mikrokontrollere, roboter? Eller kanskje i installasjon og vedlikehold av . Arbeid på disse anleggene krever personlige egenskaper som nøyaktighet, systematisk sans, logisk tenkemåte, god serviceinnstilling og evne . Opplæringen på VGomfatter fellesfag og programfagene . På VGElektrofag får du din første erfaring med elektrisk og elektronisk arbeid og installasjon. Du lærer blant annet om grunnleggende bruk av . Elektrofagene, du har over muligheter som alle representere .